Abington: V1 V2 Acton Alford
Arlington: V1 V2 Auburn Becket Bedford Bellingham Billerica
Boxborough: V1 V2 Boylston
Bridgewater: V1 V2
Brockton: V1 V2
Burlington: V1 V2
Cambridge: V1 V2 V4 V6
Carver: V1 V2 V3
Charlemont: V1 V2
Chelsea: V1 V2
Chester: V1 V2 V3
Chilmark: V1 V2 V3 V4
Cohasset: V1 V2 Conway
Dalton: V1 V2 Dana
Deerfield: V1 V2
Dover: V1 V2 Dracut Duxbury
EBridgewater: V1 V2
Edgartown: V1 V2
Fitchburg: V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Foxborough Framingham
Gill: V1 V2 V3
GrBarrington: V1 V2 V3 Granville Greenfield Hanson Hardwick Harvard Heath
Hinsdale: V1 V2 Holliston Hopkinton
Hull: V1 V2
Kingston: V1 V2 Lee Lincoln Medfield Medford
Medway: V1 V2 Mendon Middlefield Milford Montgomery Natick NewAshford NewBraintree Newton Northbridge
Norton: V1 V2
Palmer: V1 V2 V3
Pelham: V1 V2 V3 V2
Peru: V1 V2 Plympton Reading Richmond
Richmond: V1 V2
Rochester: V1 V2
Scituate: V1 V2 Sharon Sherborn
Shirley: V1 V2 Stow Sturbridge Sudbury Tisbury Topsfield Tyringham Uxbridge WBridgewater
WStockbridge: V1 V2 Wakefield Walpole Waltham Washington Wayland Westport
Weymouth: V1 V2
Williamstown: V1 V2 Winchendon Windsor Worthington Wrentham